Nieuws

Lees hier het laatste nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Workshop Stemwijzer voor alle politieke partijen

Gepubliceerd op 5 november 2021

De gemeente Zaanstad is begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen op 16 maart 2022. Voor de communicatie en voorlichting aan inwoners maken we onder meer gebruik van de StemWijzer: een online test die gebruikers laat zien met welke politieke partij(en) ze de meeste overeenstemming hebben. 

De StemWijzer wordt gemaakt door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd voor een workshop hierover. Deze vindt digitaal plaats op dinsdag 7 december van 20.00 tot 22.30 uur. Deelnemers krijgen na aanmelding een link toegestuurd. De workshop wordt geleid door ProDemos en neemt maximaal 2,5 uur in beslag. Alle partijen die aan de verkiezingen deelnemen, zijn welkom. 


Aantal deelnemers

Van iedere partij nodigt Zaanstad graag één of twee personen uit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de campagneleider, de schrijver van het verkiezingsprogramma, de woordvoerder, of eventueel de lijsttrekker. Bedenk dat uw aanwezigheid en actieve deelname een kans biedt om de punten van uw partij te profileren. Het is niet mogelijk om met meer dan twee personen deel te nemen. Aanmelden voor de workshop kan via de knop hieronder. Via deze knop kunt u ook uw verkiezingsprogramma naar de griffie sturen en de contactgegevens van een contactpersoon voor uw partij doorgeven. Deze persoon wordt door de organisatie van StemWijzer gebruikt als  aanspreekpunt. 


Voorbereiding

In de workshop vragen we alle partijen om vijf concrete onderwerpen aan te dragen die in de gemeente spelen en die terug zouden moeten komen in de StemWijzer (NB: Het gaat dus nadrukkelijk niet om het formuleren van stellingen, alleen om de onderwerpen). U kunt dit het beste vooraf voorbereiden. Hoe concreter de onderwerpen, des te meer kans dat ze daadwerkelijk opgenomen kunnen worden in de StemWijzer. Als voorbeeld: vindt u veiligheid belangrijk in de gemeente? Breng dan niet het onderwerp veiligheid in, maar benoem dat u meer cameratoezicht wil in het centrum.

Vervolg

Aan de hand van de resultaten uit de workshop, alle verkiezingsprogramma’s en aanvullende informatie, stelt ProDemos een lijst van ca. 60 stellingen op over onderwerpen waarover de partijen van mening verschillen. Deze groslijst krijgen de partijen ter beantwoording (Eens/Geen van beide/Oneens) toegezonden. Partijen voorzien hun standpunten van een toelichting. Vervolgens maakt ProDemos een eindselectie van ca. 30 stellingen. Tijdens de workshop wordt u uitgebreid geïnformeerd over de gang van zaken rond de StemWijzer en de data die daarbij van belang zijn.

Aanmelden

Meer nieuws

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl