Nieuws

Lees hier het laatste nieuws rondom de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Het laatste nieuws

Zaanstad gaat ‘Slagen Maken’ in 2022 - 2026

Gepubliceerd op 9 juni 2022

De zes Zaanse fracties van de POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA presenteren het Zaanstad gaat 'Slagen Maken'. De partijen willen zichtbare slagen maken, door samen de handen uit de mouwen te steken. Daarbij richten ze zich op de uitvoer van bestaand beleid en op tastbare resultaten voor inwoners en ondernemers.

'Zaanstad maken we samen. Er zijn zoveel mensen, organisaties en ondernemers die de gemeente kleur en energie geven. We noemen dit buurtkracht. In onze visie moeten we vooral deze kracht in de samenleving versterken, door te faciliteren, verbinden en stimuleren waar nodig. Alles begint met de manier waarop wij naar onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners luisteren. We sluiten daarom geen dichtgetimmerd coalitieakkoord, maar zoeken actief de samenwerking op,' aldus Harrie van der Laan (POV) namens de zes partijen.

Groeien met kwaliteit en kansengelijkheid

De komende bestuursperiode bouwen de partijen voort op de zes thema’s kansengelijkheid, verstedelijking, duurzaamheid, gezondheid, economische ontwikkeling en veiligheid. De coalitie gaat werken aan nieuwe, betaalbare en betere woningen, meer groen, meer mogelijkheden om te bewegen, klimaatadaptatie, betere voorzieningen en ruimte voor banen en bedrijvigheid, zodat er een goede balans tussen wonen en werken in Zaanstad blijft.

'We willen daarbij goed kijken wat elke kern, wijk of buurt nodig heeft. Zaanstad is divers en elk gebied vraagt een eigen aanpak. Deze coalitie wil vooral inzetten op die groepen en plekken waar dit het meest nodig is. Waar je wieg staat in Zaanstad, mag geen invloed hebben op de kansen die je krijgt', zegt Van der Laan.

Specifieke investeringen

In het coalitieakkoord staan ook specifieke investeringen, zoals het Bomenbeleidsplan, het openhouden van buurthuizen en begraafplaatsen, geluidswallen voor de A8, armoedebestrijding en een kwalitatieve uitvoer van de woningbouwplannen. Daarbij wordt een duidelijke link gelegd tussen duurzame, energiezuinige woningen en het tegengaan van energiearmoede in Zaanse huishoudens. Leges voor kleine vergunningen en hondenbelasting worden afgeschaft. Ook worden ‘Roze Zaterdag’ en het ‘Molenaarserf op de Hemmes’ mogelijk gemaakt.

De beoogde portefeuilleverdeling

Op 16 juni wordt het coalitieakkoord besproken tijdens de raadsvergadering, dit is via een livestream te volgen. Ook worden dan de kandidaat wethouders geïnstalleerd. De beoogde portefeuilleverdeling is als volgt:

Harrie van der Laan (POV)

 • 1e Locoburgemeester
 • Wonen
 • Zorg en Ouderenbeleid
 • Actief Burgerschap
 • Buurthuizen
 • Dienstverlening
 • Juridische zaken, ICT & Informatievoorziening

René Tuijn (PvdA)

 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Gebiedsontwikkeling, MAAK. Noord en MAAK.Centrum
 • Duurzaamheid
 • Armoedebeleid en schuldhulpverlening
 • Grondzaken en vastgoed

Stephanie Onclin (VVD)

 • Economische zaken en arbeidsmarkt
 • Toerisme en streekmarketing
 • Jeugdgezondheidszorg (GGD)
 • Externe betrekkingen en internationaal beleid
 • Financiën
 • Personeel & Organisatie en Inkoop

Natasja Groothuismink (ROSA)

 • Werk & Inkomen
 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid en (specialistische) Jeugdhulp
 • Zorg en Veiligheid
 • Monumenten en erfgoed
 • Dierenwelzijn

Wessel Breunesse (GroenLinks)

 • Openbare ruimte
 • Klimaatadaptatie
 • Natuur en landschap en Recreatie
 • Milieu (incl. Luchtkwaliteit)
 • Gebiedsontwikkeling MAAK Midden en Zuid
 • Kunst en cultuur

Gerard Slegers (CDA)

 • Bereikbaarheid, Mobiliteit en Parkeren
 • Havens en Vaarwegen
 • Sport
 • Inburgering
 • InclusiviteitLees verder

Informateur brengt verslag uit aan gemeenteraad

Gepubliceerd op 14 april 2022

Informateur John Bijl heeft zijn bevindingen en adviezen aan de gemeenteraad toegestuurd. Hij licht deze donderdagavond toe in het Zaanstad Beraad. Het advies aan de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA is om het proces van collegevorming op te pakken. Daarnaast geeft de informateur drie adviezen aan de gemeenteraad en het college.

Afgelopen tijd sprak de informateur met vertegenwoordigers van alle dertien fracties in de gemeenteraad. John Bijl: ‘Ik concludeer dat de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA onderling vergelijkbare gedachten delen over hoe de samenwerking tussen raad en college vruchtbaar vorm te geven. Daarnaast is er tussen deze fracties commitment dit met elkaar te doen. Deze samenstelling geeft een brede vertegenwoordiging in de raad en biedt het de mogelijkheid tot een gebalanceerde vertegenwoordiging in het college.’

In zijn verslag geeft de informateur ook drie adviezen mee. Het eerste advies is om een toekomstoriëntatie te starten. De vraag ‘Hoe wilt u dat Zaanstad er in 2040 uitziet?’ kan daarin bijvoorbeeld centraal staan. Het tweede advies is dat het college de komende jaren samen met de gemeenteraad de uitvoering van bestaande beleidsdocumenten ter hand neemt. Het derde advies is om de samenwerking binnen de gemeenteraad en met het college regelmatig te bespreken en te evalueren. Doel hiervan is om de samenwerking te verbeteren.

Het Verslag volledige verslag van de informateur leest u hier.


Lees verder

Informateur praat verder met zes fracties

Gepubliceerd op 6 april 2022

Informateur John Bijl gaat in gesprek met POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA over de uitgangspunten die zij zien voor de vorming van een nieuw college. Beoogde vervolgstap is dat de informateur zijn eindverslag van de informatieronde aan de gemeenteraad aanbiedt.

Afgelopen week sprak John Bijl met vertegenwoordigers van alle dertien fracties in de gemeenteraad. Op basis van die gesprekken nodigt hij de fracties van POV, PvdA, VVD, ROSA, GroenLinks en CDA uit voor een gezamenlijk gesprek. John Bijl: ‘Naar mijn mening delen deze fracties een onderling vergelijkbaar inzicht hoe de manier van werken tussen volksvertegenwoordiging en college tot stand kan komen. Daarnaast vormen zij een brede afspiegeling van de gemeenteraad, en daarmee van de samenleving.’

Met deze zes fracties spreekt de informateur over de vraag welke uitgangspunten zij zien voor de vorming van het college. Ook komt aan de orde welke onderwerpen de fracties noemen voor een collegeprogramma. Daarnaast wordt besproken welke thema’s de gemeenteraad in de komende vier jaar raadsbreed kan oppakken. Voorbeelden die hiervoor al zijn genoemd zijn omgevingswet en participatie.


Lees verder

Afscheid oude raad, installatie nieuwe raad

Gepubliceerd op 1 april 2022

De verkiezingen liggen al weer twee weken achter ons. Toen kozen de inwoners van Zaanstad de 39 nieuwe leden van de gemeenteraad. Deze raadsleden, verdeeld over dertien fracties,  vertegenwoordigen de gemeente voor de periode 2022-2026.

Afgelopen week namen we in een openbare raadsvergadering afscheid van de niet-herkozen raadsleden en steunfractieleden. Op woensdag 30 maart zijn de nieuwe raadsleden beëdigd.

Duidingsdebat
De afgelopen weken is nog veel meer gebeurd. Bij deze gemeenteraadsverkiezingen in Zaanstad werd de Partij voor Ouderen en Veiligheid (POV) de grootste partij. Op dinsdag 22 maart was het zogenoemde duidingsdebat. In dit debat kreeg de POV het vertrouwen van de andere politieke partijen om het initiatief te nemen in de formatie. Doel is om te komen tot een nieuw college van burgemeester en wethouders.

Verkennende gesprekken
De POV heeft inmiddels een informateur benoemd. Deze informateur gaat met de dertien raadsfracties in gesprek en brengt daarna verslag uit aan alle partijen tijdens een openbare bijeenkomst in de raadzaal. Op dit moment is over die gesprekken nog niets te zeggen; dus ook nog niet wanneer Zaanstad een nieuw College van B&W heeft.

Benoeming raadsleden
Het is mogelijk dat benoemde raadsleden wethouder worden in het nieuwe college. Zij zijn dan automatisch geen raadslid meer. Om weer aan 39 raadsleden te komen (dat aantal is bepaald in de Gemeentewet), treden nieuwe raadsleden voor hen in de plaats.

Meer weten?
Wil je meer weten over de gemeenteraad? Ga dan naar gemeenteraad.zaanstad.nl

Lees verder

Maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn 11 stembureaus open

Gepubliceerd op 11 maart 2022

Het is al mogelijk om op maandag 14 maart of dinsdag 15 maart te gaan stemmen. Op maandag 14 maart en dinsdag 15 maart zijn in Zaanstad  11 stembureaus open.  Woensdag 16 maart kun je terecht bij 78 stembureaus  De meeste stembureaus zijn rolstoeltoegankelijk. Je mag zelf weten wanneer en bij welk stembureau je gaat stemmen.  Ook is er een kaart beschikbaar, waarop je een overzicht vindt met alle stemlocaties in Zaanstad.

Visueel beperkt?
Voor mensen met een visuele beperking is het mogelijk om in het stadhuis te stemmen. Daar is onder andere een soundbox en een stemmal aanwezig. Ook is voor hen een reliëfkaart ontwikkeld, met de route vanaf station Zaandam naar het stadhuis. De kandidatenlijst is ook in braille beschikbaar. Beiden zijn gratis aan te vragen bij de afdeling Burgerzaken. Bel dan met het publieksnummer 14075 of vul het algemene contactformulier op www.zaanstad.nl.


Lees verder

Zaanse Stemwijzer online

Gepubliceerd op 10 februari 2022

Op 14, 15 en 16 maart as. kun je stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente een stemwijzer laten maken.

Lees verder

Kandidatenlijsten en deelnemers bekend

Gepubliceerd op 4 februari 2022

Het centraal stembureau hield op 4 februari een zitting voor onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezingen. 

Lees verder

Openbare zitting centraal stembureau

Gepubliceerd op 1 februari 2022

Het centraal stembureau houdt op 1 februari en 4 februari een zitting voor onderzoek naar de ingeleverde kandidatenlijsten voor de verkiezingen. De zitting op 4 februari is openbaar en te volgen via een livestream.

Lees verder

Workshop Stemwijzer voor alle politieke partijen

Gepubliceerd op 5 november 2021

De gemeente Zaanstad is begonnen met de voorbereidingen voor de verkiezingen op 16 maart 2022. Voor de communicatie en voorlichting aan inwoners maken we onder meer gebruik van de StemWijzer: een online test die gebruikers laat zien met welke politieke partij(en) ze de meeste overeenstemming hebben. 

Lees verder

Lijsttrekkers

Een aantal partijen hebben laten weten wie hun lijsttrekker zal zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Voor zover nu bekend zijn dat in willekeurige volgorde:

 • Natasja Groothuismink - ROSA
 • Melchior Mattens - PvdD
 • Juliëtte Rot - Democratisch Zaanstad
 • Gerard Slegers - CDA
 • Stephanie Onclin - VVD
 • Flip Hoedemaeker - D66
 • Hanneke Veurink-Malda - ChristenUnie
 • Wessel Breunesse - GroenLinks
 • René Tuijn - PvdA
 • Peter van Haasen - PVV
 • Sebnem Pancar _ DENK
 • Homme Heida - BVNL
 • Anna de Groot - SP
 • Harrie van der Laan - Partij voor Ouderen en Veiligheid
   Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl